9 SÍDLIŠTĚ B
Asistenti prevence kriminality Kadaň

SÍDLIŠTĚ B

Setkání 1.10.2020 + zápis


Ve čtvrtek 1.10.2020 se uskutečnilo podzimní veřejné obyvatel sídliště "B". Setkání se uskutečnilo od 16 hod na zahradě ZŠ Sluníčková. Setkání s obyvateli byli přítomni pan starosta, pan místostarosta, zástupci odboru životního prostředí, dopravy, sociálních věcí, Městské policie a neziskových organizací Světlo a NADĚJE.

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 1.10.2020 s reakcemi a odpověďmi zástupců města Kadaně ke stažení ZDE.


Setkání 3.6.2020+ ZÁPIS


Ve středu 3.6.2020 se uskutečnilo druhé jarní veřejné setkání v roce 2020. Sešli se obyvatelé sídliště "B". Setkání se uskutečnilo od 16 hod na zahradě ZŠ Sluníčková. Setkání s obyvateli byli přítomni pan starosta, pan místostarosta, zástupci odboru životního prostředí, dopravy, sociálních věcí, Městské policie a neziskových organizací Světlo, NADĚJE a Poradny pro rodinu a mezilids0ké vztahy.

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 3.6.2020 s reakcemi a odpověďmi zástupců města Kadaně ke stažení ZDE (aktualizace zápisu září 2020).


SETKÁNÍ 3.6.2020


Ve středu 3.6.2020 se uskuteční setkání zástupců města s obyvateli sídliště "B". Setkání se uskuteční od 16 hod na zahradě ZŠ Sluníčková.
 

Pozvánka na setkání ZDE.


Setkání 11.9.2019 + zápis


Ve středu 11.9.2019 se uskutečnilo druhé podzimní veřejné setkání. Sešli se obyvatelé sídliště "B". Setkání se uskutečnilo od 16 hod na zahradě ZŠ Sluníčková. Setkání s obyvateli byli přítomni pan starosta, pan místostarosta, zástupci odboru životního prostředí, dopravy, sociálních věcí, Městské policie a neziskových organizací Světlo a NADĚJE.

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 11.9.2019 s reakcemi a odpověďmi zástupců města Kadaně ke stažení ZDE - aktualizace informací květen2020.


SETKÁNÍ 11.9.2019


Ve středu 11.9.2019 se pořádá setkání pro obyvatele sídliště B. 
Srdečně jsou zvání i obyvatelé z blízkého okolí a dalších částí Kadaně.

POZVÁNKA KE STAŽENÍ ZDE.


Setkání 22.5.2019 + zápis ze setkání


Ve středu 22.5.2019 se uskutečnilo druhé jarní veřejné setkání. Sešli se obyvatelé sídliště "B". Setkání se uskutečnilo od 17 hod na zahradě ZŠ Sluníčková. Setkání s obyvateli byli přítomni pan starosta, pan místostarosta, zástupci odboru životního prostředí, dopravy, sociálních věcí, Městské policie a neziskových organizací Radka, Světlo a NADĚJE.

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 22.5.2019 s reakcemi a odpověďmi zástupců města Kadaně je ke stažení ZDE s aktualizovanými odpověďmi z května 2020.


Setkání 22.5.2019


S nadcházejícím jarem se opět uskuteční setkávání s obyvateli jednotlivých sídlišť Kadaně.
Ve středu 22.5.2019 se pořádá setkání pro obyvatele sídliště B. 
Srdečně jsou zvání i obyvatelé z blízkého okolí a dalších částí Kadaně.

POZVÁNKA KE STAŽENÍ ZDE.


Setkání 12.9.2018


POZVÁNKA na veřejné setkání s obyvateli sídliště B dne 12.9.2018.

Ve středu 12.9.2018 se uskutečnilo podzimní veřejné setkání. Sešli se obyvatelé sídliště "B". Setkání se uskutečnilo od 16 hod na zahradě ZŠ Sluníčková. Setkání s obyvateli byli přítomni pan starosta, pan místostarosta, zástupci odboru životního prostředí, dopravy, sociálních věcí, Městské policie a neziskových organizací Radka, Světlo a NADĚJE.

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 12.9.2018 s reakcemi a odpověďmi zástupců města Kadaně ke stažení zde  (aktualizace květen 2019).

 

 


Setkání 23.5.2018


 POZVÁNKA na veřejné setkání s obyvateli sídliště B.

Ve středu 23.5.2018 se uskutečnilo druhé jarní veřejné setkání. Sešli se obyvatelé sídliště "B". Setkání se uskutečnilo od 17hod na zahradě ZŠ Sluníčková. Setkání s obyvateli byli přítomni pan starosta, pan místostarosta, zástupci odboru životního prostředí, dopravy, sociálních věcí, Městské policie a neziskových organizací Radka, Světlo a NADĚJE.

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 23.5.2018 s reakcemi a odpověďmi zástupců města Kadaně ke stažení zde.


Setkání 18.9.2017


Pozvánka 18.9.2017

 

Ve středu 18.9.2017 se uskutečnilo opakované veřejné setkání s obyvateli sídliště "B". Setkání se uskutečnilo od 16hod na zahradě ZŠ Sluníčková. Setkání s obyvateli byli přítomni pan starosta, pan místostarosta, zástupci odboru životního prostředí, dopravy, sociálních věcí, Městské policie, Asistentky prevence kriminality a neziskových organizací Radka, Světlo a NADĚJE.

 

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 18.9.2017 s reakcemi a odpověďmi zástupců města Kadaně ke stažení zde (aktualizace 9.2.2018)